Létající lampiony přání

Lampiony štěstí a přání z Asie, kde byly v historii používány pro vojenské účely. Využití však postupem času přešlo ke komunikaci s bohy – vypuštění lampionu přání znamenalo zbavení se hříchů a starostí. Místní obyvatelé věřili, že vypustí-li lampion přání, budou v budoucnu šťastní a bohatí. V posledních stoletích se na lampiony začaly psát přání, která se mají vyplnit. Požádejte bohy o vyplnění Vašeho přání.